Semifinal
Jadwal
Semifinal FT HT
HB Torshavn 1
KI Klaksvik 3
1
1
0
1
Skala Itrottarfelag 5
Vikingur Gotu 2
1
1
1
0
KI Klaksvik
HB Torshavn
0
1
0
0
Vikingur Gotu 3
Skala Itrottarfelag
0
0
0
0